صنایع فایبر گلاس نگین سپاهان

اطلاعات تماس :

اصفهان ، فلکه دانشگاه صنعتی، خیابان حکیم فرزانه ، صنایع فایبرگلاس نگین سپاهان

09139266245

09213546245

031-34396233

031-34396233

info@fgns.ir